header image
Home arrow Stravování arrow Úhrada stravného
Úhrada stravného Tisk E-mail
Autor: Kamila Hubalovská   

Seznamte se s aktuálními metodami úhrady stravného.

1)      S l o ž e n k o u

      Složenky jsou strávníkům vydávány v poslední týdnu měsíce, jedná se o platby na následující měsíc. Strávník, který  platí složenkou odevzdá útržek zaplacené složenky do konce měsíce v kanceláři , tím prokáže, že stravné na další měsíc má zaplacené a bude přihlášen ke stravování na následující měsíc. Pokud  strávník útržek zaplacené složenky neodevzdá, bude přihlášen na další měsíc po převodu peněz bankou na účet školní jídelny. 

2)      P l a t b a   z   ú č t u 

Platby z účtů je možné zadávat: 

a/ zřízením  p o v o l e n í   k   i n k a s u, je třeba znát číslo účtu školní jídelny  a variabilní symbol strávníka. Variabilní symbol bude přidělen školní jídelnou a podle tohoto symbolu je platba na našem účtu identifikována.

Inkasujeme si částky, které  jsou potřeba k uhrazení obědů na následující měsíc. Toto inkaso je prováděno 20. den  v měsíci, proto jsou zohledněny pouze odhlášky do tohoto data. Odhlášky z pozdější doby jsou zohledněny v příštím měsíci. 

b/ zřízením t r v a l é h o    p ř í k a z u. Na účet školní jídelny je každý měsíc převáděna stejná částka (za 20 stravovacích dnů) s uvedením variabilního symbolu strávníka (identifikace platby).

Bankovní spojení včetně variabilního symbolu získáte  na čísle 251 612 182 nebo e-mailu

U všech způsobů placení je nutné, aby měl strávník peníze na svém kontě v jídelně před začátkem placeného měsíce.

P ř e p l a  t k  y

Přeplatky jsou vraceny 1 x ročně zpět na účet strávníků. Po dohodě je možné vrátit přeplatky, (např. delší nepřítomnost dítěte), individuálně.

Strávníci, kteří zvolili formu placení z účtu (nedáváme jim složenky) jsou automaticky přihlašováni na nový měsíc, pokud platba  na účet školní jídelny byla připsána. Je proto třeba hlídat odhlašování dětí, které např. z důvodu nemoci nepřijdou na oběd hned 1. den v novém měsíci.

Dítě, které onemocní,  má nárok na odebrání oběda  ze školní jídelny pouze první den nemoci.

 

Strávníci jsou rozděleni věkovými skupinami

1. věková skupina 7 - 10 let

2. věková skupina 11 - 14 let

3. věková skupina  15 a více let

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. 

Jídla jsou objednávána a odebírána pomocí čipů.

Cena čipu je 100,- Kč. Tato částka se nevrací.

Aktualizováno ( pondělí 18. prosince 2017, 15:46 )
Aktuálně
Zápis do 1. tříd 2018/2019
Veškeré informace k zápisu do 1. tříd naleznete tady
Rozřazení žáků do 6. ročníků

Vážení rodiče,

pro příští školní rok jsme museli trochu upravit pravidla pro přijímání žáků do naší školy. Přijímáme žáky ze ZŠ Mohylova a pochopitelně naše stávající žáky 5. ročníků. Protože máme v letošním 5. ročníku celkem 5 tříd a musíme je všechny rozmístit do budoucích 6. tříd, budeme tedy v září otvírat celkem čtyři 6. ročníky.
Žáci FZŠ Brdičkova obdrží přihlášky od p. uč. třídní.

Zaměření tříd a termíny rozřazovacích testů            Přihláška pro cizí žáky  

 

O pohár města Klatov

V sobotu dne 10. 3. 2018 se taneční skupina DbK, působící na FZŠ Brdičkova, zúčastnila svých prvních závodů O pohár města Klatov.  S choreografií, která nese název James Bond, děti obsadily 2. místo a odvezly si tak své první medaile. Skupinu vede učitelka základní školy Kateřina Žídková. Taneční sezóna se pro děti teprve rozjíždí a čeká je mnoho vystoupení a závodních přehlídek. Kateřina Žídková

A celé vystoupení můžete zhlédnot ZDE

Nebo ZDE

 

Přijeli Vikingové

V pátek 9. března 2018 „připluli“ na replice válečné lodě do naší základní školy dva Vikingové, herci Agentury Pernštejni z Pardubic. Oba se  s našimi žáky 5. - 7. tříd podělili o informace z právního systému vikingské společnosti, z vikingských výprav, představili oděv Vikingů, dokonce vyvrátili mýtus o rohatých přilbách těchto obyvatel severu Evropy. Vikingské válečnictví si vyzkoušeli i někteří žáci naší školy, kteří byli zapojeni do představení. Na závěr nám herci předvedli pravý šermířský souboj. Dětem i učitelům se představení moc líbilo a už se těšíme na další – květnové představení, které nám představí starověký Řím legionářů, gladiátorů a císařů.

 

Vesmírné dobrodružství

Ve středu 14. 3. navštívili žáci 3. B a 3. C Planetárium Praha a výprava do vesmíru začala. Žáci putovali od Slunce až na samotný okraj sluneční soustavy. Cestou potkali a seznámili se všemi planetami i s některými měsíci ve sluneční soustavě. Naučili se poznávat mnohá souhvězdí např. Velký a Malý vůz, Kasiopea, Orion. Po programu děti ještě strávily chvilku času v prostorách Planetária, kde je stálá interaktivn ívýstava vesmírných modelů. Děti byly touto tajemnou výpravou nadšené. Ve škole pak pracovaly na svých vlastních planetárních projektech.                                             Zapsala Helena Bočanová

 

 

On-line
Hosté: 81
Jsme držiteli
odpovud
Může pomoci
treti-rodic