header image
Home arrow Stravování arrow Úhrada stravného
Úhrada stravného Tisk E-mail
Autor: Kamila Hubalovská   

Seznamte se s aktuálními metodami úhrady stravného.

1)      S l o ž e n k o u

      Složenky jsou strávníkům vydávány v poslední týdnu měsíce, jedná se o platby na následující měsíc. Strávník, který  platí složenkou odevzdá útržek zaplacené složenky do konce měsíce v kanceláři , tím prokáže, že stravné na další měsíc má zaplacené a bude přihlášen ke stravování na následující měsíc. Pokud  strávník útržek zaplacené složenky neodevzdá, bude přihlášen na další měsíc po převodu peněz bankou na účet školní jídelny. 

2)      P l a t b a   z   ú č t u 

Platby z účtů je možné zadávat: 

a/ zřízením  p o v o l e n í   k   i n k a s u, je třeba znát číslo účtu školní jídelny  a variabilní symbol strávníka. Variabilní symbol bude přidělen školní jídelnou a podle tohoto symbolu je platba na našem účtu identifikována.

Inkasujeme si částky, které  jsou potřeba k uhrazení obědů na následující měsíc. Toto inkaso je prováděno 20. den  v měsíci, proto jsou zohledněny pouze odhlášky do tohoto data. Odhlášky z pozdější doby jsou zohledněny v příštím měsíci. 

b/ zřízením t r v a l é h o    p ř í k a z u. Na účet školní jídelny je každý měsíc převáděna stejná částka (za 20 stravovacích dnů) s uvedením variabilního symbolu strávníka (identifikace platby).

Bankovní spojení včetně variabilního symbolu získáte  na čísle 251 612 182 nebo e-mailu

U všech způsobů placení je nutné, aby měl strávník peníze na svém kontě v jídelně před začátkem placeného měsíce.

P ř e p l a  t k  y

Přeplatky jsou vraceny 1 x ročně zpět na účet strávníků. Po dohodě je možné vrátit přeplatky, (např. delší nepřítomnost dítěte), individuálně.

Strávníci, kteří zvolili formu placení z účtu (nedáváme jim složenky) jsou automaticky přihlašováni na nový měsíc, pokud platba  na účet školní jídelny byla připsána. Je proto třeba hlídat odhlašování dětí, které např. z důvodu nemoci nepřijdou na oběd hned 1. den v novém měsíci.

Dítě, které onemocní,  má nárok na odebrání oběda  ze školní jídelny pouze první den nemoci.

 

Strávníci jsou rozděleni věkovými skupinami

1. věková skupina 7 - 10 let

2. věková skupina 11 - 14 let

3. věková skupina  15 a více let

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. 

Jídla jsou objednávána a odebírána pomocí čipů.

Cena čipu je 100,- Kč. Tato částka se nevrací.

Aktualizováno ( pondělí 18. prosince 2017, 15:46 )
Aktuálně
Zakázka pro nové učebny

Naše škola plánuje vypsat zakázku na nákup vybavení a rekonstrukci učeben související s realizací projektu realizovaného v rámci OP PPR výzva č. 20 a to v následujících oblastech:

Vyzvedávání výrobků
VYZVEDÁVÁNÍ VÝROBKŮ v keramické dílně:
v keramické dílně
 
Úterý –  26. 6. 2018                       14.00  -  17.00 
 
Středa - 20. 6. a 27. 6. 2018         14.00  -  20.00
 
Čtvrtek - 21. 6. a 28. 6. 2018       14.00  -  17.00
Akademie 2018

 

Prázdninový kurz pro cizince
Prázdninový kurz pro děti cizince
Rozřazení žáků do 6. ročníků

Vážení rodiče,

pro příští školní rok otvíráme pět 6. ročníků. Jejich zaměření si přečtěte v následujícím odkaze:

Zaměření tříd  

Přihlášku obdržíte ve škole    

 

 

 

On-line
Hosté: 77
Jsme držiteli
odpovud
Může pomoci
treti-rodic