header image
Home arrow Družina arrow Informace arrow Řád školní družiny
Řád školní družiny Tisk E-mail
Autor: Milada Chrudimská   
1.  Školní družina je umístěna na pavilonu A, 1. patro. 

2.  Do ranní družiny  přichází žáci od 6.30 - 7.30 hod. 

3.  Odpolední školní družina začíná v 11.40, končí v 17.30 hod. 

4.  Děti po vyučování předává třídní učitelka osobně vychovatelce  se seznamem chybějících žáků.

     Děti, které navštěvují kurzy,  přebírají ve 14 hod osobně vedoucí kurzů. 

     Ti rovněž žáky přivedou  zpět do oddělení. Pokud není z provozních důvodů možné děti  přebírat osobně, dochází  žáci na kurz samostatně.       

5.  Žáky z oddělení přivádí žákovská služba v době od 12.30 - 14.00  k hlavnímu vchodu, pak od 15.30 - 17.00 hod.  Od 17.00 hod. si dítě vyzvedává rodič  osobně na pavilonu A - 1. patro. 

6.  Děti jsou vyzvedávány rodiči nebo osobou, která je zplnomocněna kartičkou s razítkem školy. 

7.  Děti jsou  pravidelně poučovány o bezpečném chování při hrách ve třídě  i venku. 

8.  V době pobytu ve školní družině dbají vychovatelky na pitný režim žáků. 

9.  Žáci mají vhodné oblečení na odpolední vycházky. 

10. Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do 17.30 hod.  a nelze  je kontaktovat, napíše  vychovatelka na hlavní vchodové dveře adresu, na které se    dítě nachází.    

11. Zvláštní  odchod (rozdíl proti zápisnímu lístku) jsou rodiče povinni písemně oznámit  na samostatném lístku. Ten dítě předá osobně  své     vychovatelce. Bez tohoto  lístku  nelze  žáka  uvolnit. 

12. Poplatek za školní družinu se platí  podle určeného termínu. Pokud žák nenavštěvuje školní družinu celý měsíc,  jsou  peníze za toto období vráceny.  

13. Pokud není školní družina  během prázdnin v provozu, jsou rodiče vždy včas písemně  informováni. 

14. Dítě je přihlášeno do školní družiny  na základě  řádně  vyplněného a podepsaného zápisního lístku,  který  žák odevzdá 1. školní den své vychovatelce   Zápisní lístek se  vyplňuje  nově každý  školní rok.  Odhlášení žáka  jsou povinni rodiče oznámit písemně s uvedením datumu  ukončení docházky.     

15. Pokud dítě soustavně  porušuje kázeň nebo ohrožuje  zdraví a bezpečnost ostatních, může ředitel školy rozhodnout o vyloučení žáka  ze školní družiny.


 

 


 

 

Aktualizováno ( středa 06. září 2017, 08:36 )
Aktuálně
Zápis do 1. tříd 2018/2019
Veškeré informace k zápisu do 1. tříd naleznete tady
Rozřazení žáků do 6. ročníků

Vážení rodiče,

pro příští školní rok jsme museli trochu upravit pravidla pro přijímání žáků do naší školy. Přijímáme žáky ze ZŠ Mohylova a pochopitelně naše stávající žáky 5. ročníků. Protože máme v letošním 5. ročníku celkem 5 tříd a musíme je všechny rozmístit do budoucích 6. tříd, budeme tedy v září otvírat celkem čtyři 6. ročníky.
Žáci FZŠ Brdičkova obdrží přihlášky od p. uč. třídní.

Zaměření tříd a termíny rozřazovacích testů            Přihláška pro cizí žáky  

 

O pohár města Klatov

V sobotu dne 10. 3. 2018 se taneční skupina DbK, působící na FZŠ Brdičkova, zúčastnila svých prvních závodů O pohár města Klatov.  S choreografií, která nese název James Bond, děti obsadily 2. místo a odvezly si tak své první medaile. Skupinu vede učitelka základní školy Kateřina Žídková. Taneční sezóna se pro děti teprve rozjíždí a čeká je mnoho vystoupení a závodních přehlídek. Kateřina Žídková

A celé vystoupení můžete zhlédnot ZDE

Nebo ZDE

 

Přijeli Vikingové

V pátek 9. března 2018 „připluli“ na replice válečné lodě do naší základní školy dva Vikingové, herci Agentury Pernštejni z Pardubic. Oba se  s našimi žáky 5. - 7. tříd podělili o informace z právního systému vikingské společnosti, z vikingských výprav, představili oděv Vikingů, dokonce vyvrátili mýtus o rohatých přilbách těchto obyvatel severu Evropy. Vikingské válečnictví si vyzkoušeli i někteří žáci naší školy, kteří byli zapojeni do představení. Na závěr nám herci předvedli pravý šermířský souboj. Dětem i učitelům se představení moc líbilo a už se těšíme na další – květnové představení, které nám představí starověký Řím legionářů, gladiátorů a císařů.

 

Vesmírné dobrodružství

Ve středu 14. 3. navštívili žáci 3. B a 3. C Planetárium Praha a výprava do vesmíru začala. Žáci putovali od Slunce až na samotný okraj sluneční soustavy. Cestou potkali a seznámili se všemi planetami i s některými měsíci ve sluneční soustavě. Naučili se poznávat mnohá souhvězdí např. Velký a Malý vůz, Kasiopea, Orion. Po programu děti ještě strávily chvilku času v prostorách Planetária, kde je stálá interaktivn ívýstava vesmírných modelů. Děti byly touto tajemnou výpravou nadšené. Ve škole pak pracovaly na svých vlastních planetárních projektech.                                             Zapsala Helena Bočanová

 

 

On-line
Hosté: 125
Jsme držiteli
odpovud
Může pomoci
treti-rodic