header image
Home arrow Družina arrow Informace arrow Řád školní družiny
Řád školní družiny Tisk E-mail
Autor: Milada Chrudimská   
1.  Školní družina je umístěna na pavilonu A, 1. patro. 

2.  Do ranní družiny  přichází žáci od 6.30 - 7.30 hod. 

3.  Odpolední školní družina začíná v 11.40, končí v 17.30 hod. 

4.  Děti po vyučování předává třídní učitelka osobně vychovatelce  se seznamem chybějících žáků.

     Děti, které navštěvují kurzy,  přebírají ve 14 hod osobně vedoucí kurzů. 

     Ti rovněž žáky přivedou  zpět do oddělení. Pokud není z provozních důvodů možné děti  přebírat osobně, dochází  žáci na kurz samostatně.       

5.  Žáky z oddělení přivádí žákovská služba v době od 12.30 - 14.00  k hlavnímu vchodu, pak od 15.30 - 17.00 hod.  Od 17.00 hod. si dítě vyzvedává rodič  osobně na pavilonu A - 1. patro. 

6.  Děti jsou vyzvedávány rodiči nebo osobou, která je zplnomocněna kartičkou s razítkem školy. 

7.  Děti jsou  pravidelně poučovány o bezpečném chování při hrách ve třídě  i venku. 

8.  V době pobytu ve školní družině dbají vychovatelky na pitný režim žáků. 

9.  Žáci mají vhodné oblečení na odpolední vycházky. 

10. Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do 17.30 hod.  a nelze  je kontaktovat, napíše  vychovatelka na hlavní vchodové dveře adresu, na které se    dítě nachází.    

11. Zvláštní  odchod (rozdíl proti zápisnímu lístku) jsou rodiče povinni písemně oznámit  na samostatném lístku. Ten dítě předá osobně  své     vychovatelce. Bez tohoto  lístku  nelze  žáka  uvolnit. 

12. Poplatek za školní družinu se platí  podle určeného termínu. Pokud žák nenavštěvuje školní družinu celý měsíc,  jsou  peníze za toto období vráceny.  

13. Pokud není školní družina  během prázdnin v provozu, jsou rodiče vždy včas písemně  informováni. 

14. Dítě je přihlášeno do školní družiny  na základě  řádně  vyplněného a podepsaného zápisního lístku,  který  žák odevzdá 1. školní den své vychovatelce   Zápisní lístek se  vyplňuje  nově každý  školní rok.  Odhlášení žáka  jsou povinni rodiče oznámit písemně s uvedením datumu  ukončení docházky.     

15. Pokud dítě soustavně  porušuje kázeň nebo ohrožuje  zdraví a bezpečnost ostatních, může ředitel školy rozhodnout o vyloučení žáka  ze školní družiny.


 

 


 

 

Aktualizováno ( středa 06. září 2017, 08:36 )
Aktuálně
Zakázka pro nové učebny

Naše škola plánuje vypsat zakázku na nákup vybavení a rekonstrukci učeben související s realizací projektu realizovaného v rámci OP PPR výzva č. 20 a to v následujících oblastech:

Vyzvedávání výrobků
VYZVEDÁVÁNÍ VÝROBKŮ v keramické dílně:
v keramické dílně
 
Úterý –  26. 6. 2018                       14.00  -  17.00 
 
Středa - 20. 6. a 27. 6. 2018         14.00  -  20.00
 
Čtvrtek - 21. 6. a 28. 6. 2018       14.00  -  17.00
Akademie 2018

 

Prázdninový kurz pro cizince
Prázdninový kurz pro děti cizince
Rozřazení žáků do 6. ročníků

Vážení rodiče,

pro příští školní rok otvíráme pět 6. ročníků. Jejich zaměření si přečtěte v následujícím odkaze:

Zaměření tříd  

Přihlášku obdržíte ve škole    

 

 

 

On-line
Hosté: 97
Jsme držiteli
odpovud
Může pomoci
treti-rodic