header image
Home arrow Škola arrow Stalo se... arrow Život v Keni
Život v Keni Tisk E-mail
Autor: Kamila Hubalovská   
V úterý 13. února byla pro žáky sedmého ročníku uspořádána dvouhodinová přednáška
o Keni, kterou vedla spisovatelka a cestovatelka paní Hana Hindráková.

V úterý 13. února byla pro žáky sedmého ročníku uspořádána dvouhodinová přednáška
o Keni, kterou vedla spisovatelka a cestovatelka paní Hana Hindráková.

V úvodu přednášky se tato charismatická spisovatelka představila a seznámila nás
se svou tvorbou. Je autorkou beletristických knih „Děti nikoho“, „Dobrovolnice“, „Smrtící byznys“ a dalších.

Následovalo poutavé video, z kterého na nás dýchla atmosféra Keni. Mohli jsme vidět zdejší obyvatele, přírodní krásy národních parků a v neposlední řadě také zvířata, která známe jen ze zoo. Po zhlédnutí videa jsme na interaktivní tabuli sledovali fotografie a se zájmem jsme poslouchali vyprávění o životě v této zemi. Autorka navštívila Keňu sedmkrát, a tak nám mohla předat nejen fakta a informace, ale také své vlastní zážitky a zkušenosti. Vyprávěla i příběhy lidí, které nás uvedly do reality tamního každodenního života.

V závěru přednášky měla paní Hindráková pro žáky připravené soutěžní otázky. Tři výherci si mohli vybrat náramek vyrobený ženami v Keni nebo jednu z autorčiných knih. Poslední část byla věnována diskuzi a poděkování.

Celá přednáška byla velmi emotivní, inspirativní a podle názorů žáků důležitá. Uvědomili si totiž, že je třeba pomáhat a že jsou rádi za to, co mají a kde žijí.

 

Za kolektiv pedagogů moc děkujeme E. Trynerová, K. Pavlíčková

Aktuálně
Zápis do 1. tříd 2018/2019
Veškeré informace k zápisu do 1. tříd naleznete tady
Revitalizace prostoru před školou

Vážení rodíče a žáci,

jistě jste si všimli, že před naší školou dochází k postupnému kácení stromů a keřů. Je tomu tak proto, že celý prostor se bude modernizovat a osazovat novou  zelení. Bohužel nás tedy v nejbližším období čeká opět omezení provozu.

Nemějte obavy, výuky a družiny se to NETÝKÁ!!!

Omezen bude pouze přístup do budovy. Vstup do šaten II. stupně bude možný pouze podloubím, do kterého se bude vstupovat u hlavního vchodu.

Buďte trpěliví a shovívaví. Odměnou nám bude krásná a nová odpočinková zóna před školou.

Petice proti výstavbě

Petice prot stavbě v okolí školy:

 

Noc s Andersenem - 4. ročník
Noc s Andersenem již 4. ročník
Rozřazení žáků do 6. ročníků

Vážení rodiče,

pro příští školní rok jsme museli trochu upravit pravidla pro přijímání žáků do naší školy. Přijímáme žáky ze ZŠ Mohylova a pochopitelně naše stávající žáky 5. ročníků. Protože máme v letošním 5. ročníku celkem 5 tříd, musíme je všechny rozmístit do čtyřech budoucích 6. tříd. Na více tříd už nemá škola prostory.

Žáci FZŠ Brdičkova obdrží přihlášky od třídních  učitelek.

Zaměření tříd a termíny rozřazovacích testů         

Žádost o přestup pro žáky ZŠ Mohylova  

 

On-line
Hosté: 76
Jsme držiteli
odpovud
Může pomoci
treti-rodic