header image
Home arrow Škola arrow Stalo se... arrow PERSONÁLNÍ ZMĚNY NA FZŠ BRDIČKOVA
PERSONÁLNÍ ZMĚNY NA FZŠ BRDIČKOVA Tisk E-mail
Autor: Lenka Levá   

V tomto školním roce došlo na naší škole k několika personálním změnám.

Zásadní změnou prošlo školní poradenské pracoviště. Na místo speciálního psychologa nově nastoupila Mgr. Jana Kycltová, školním psychologem se od září stala PhDr. Iva Stefanová.

 

 04

 

PhDr. Iva STEFANOVÁ, psycholog a pedagog

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor učitelství biologie - rodinná výchova, souběžně studovala poradenskou a školní psychologii.
Už v průběhu studia učila na krátké úvazky na SZŠ Příbram a na Evangelické akademii v Praze. Po skončení studia nastoupila na plný úvazek jako učitelka na 1. ZŠ v Příbrami. Dodnes ve své praxi ze svých učitelských začátků čerpá. Poté získala místo psychologa a kariérového poradce na Úřadu práce Praha-východ, kde byla zaměstnána 11 let. Zabývala se volbou povolání pro děti ze ZŠ a kariérovým poradenstvím pro dospělé (další vzdělávání, rekvalifikace).
Po narození dětí zakotvila na 4 roky jako metodik dalšího vzdělávání ve Vzdělávacím institutu Středočeského kraje, kde se zabývala vzděláváním dospělých. Od září 2016 nastoupila jako školní psycholog na FZŠ Brdičkova.
Externě spolupracuje s několika neziskovými a příspěvkovými organizacemi i institucemi státní správy (lektorská činnost, kariérové poradenství včetně kariérového poradenství pro cizince a osoby s kulturním a sociálním znevýhodněním).
V letech 2003 - 2007 pracovala jako krizový intervent na lince důvěry. Od roku 2007 je OSVČ (psychologické poradenství a diagnostika, lektorská činnost, vzdělávání). Byla zapojena do několika poradenských a vzdělávacích projektů hrazených z ESF.

Jako školní psycholog by ráda pomohla našim žákům, aby zvládli všechna úskalí na své vzdělávací cestě s co nejmenšími problémy. To samozřejmě obnáší i práci s jejich rodiči a učiteli.

 

01


Mgr. Jana KYCLTOVÁ, speciální pedagog

Po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor speciální pedagogika, logopedie, surdopedie začala pracovat ve školství, mimo jiné v malotřídce. Dodnes to považuje za nenahraditelnou zkušenost. Ale jejím hlavním zájmem byla logopedie, takže začala pracovat ve zdravotnictví v různých zařízeních jako logoped a věnovala se dětem i dospělým s různými řečovými problémy, atestovala z klinické logopedie a začala se více rozhlížet i jinde. Využila nabídky PPP Praha 10 a jako externí speciální pedagog pracovala v několika ZŠ na Praze 10, přičemž v ZŠ v Edenu a Vršovicích zapustila kořeny více. Jako speciální pedagožka působila v pedagogicko-psychologické poradně do září tohoto roku, práce zde byla zaměřena hlavně na diagnostiku SPU. Zároveň pracovala v několika ambulancích jako klinický logoped, naposledy ve Vysočanech.
V roce 2008 vydala první a v roce 2015 druhé vydání knihy Učíme naše dítě mluvit, která je cílena na laickou i odbornou veřejnost a věnuje se nejen vývoji řeči dítěte od narození do zahájení školy, ale také dalším tématům, která tento věk provázejí. Text je doplněn také praktickými návody, jak se dítěti věnovat, jak ho vést a vychovávat.
V minulosti také přispívala do portálu Babyweb odbornými články z oblasti logopedie a výchovy. Své odborné zkušenosti ze své praxe předávala na mnoha seminářích pro rodiče, učitele, speciální pedagogy, poradenské pracovníky i pracovníky pedagogických center v rámci různých institucí či projektů.
V posledních letech se také zajímá o alternativní psychologickou terapii, homeopatii, systemické rodinné konstelace, grafologii a ezoteriku.

Snahou Mgr. Kycltové je poskytovat dětem i dospělým svoji pomoc, podporu, vedení, ukázat, že každý problém má své řešení a každý si tu svou cestu najde, i když nemusí být a mnohdy není snadná.

 

Stávající pedagogický sbor posílily dvě nové paní učitelky - Bc. Kateřina Žídková a Mgr. Blanka Košáková.

 

05

 

Bc. Kateřina ŽÍDKOVÁ začala studovat na Západočeské univerzitě obor učitelství pro II. stupeň, aprobaci ruský jazyk, český jazyk, ve studiu pokračovala na Masarykově univerzitě v Brně.
V té době již učila na I. stupni tamější základní školy.
V loňském roce se rozhodla rozšířit svoji aprobaci o učitelství na I. stupni (na ZČU).
Od letošního září učí na naší škole ve III. D.
Bc. Žídková se kromě učení a svého studia věnuje mimoškolní výchově. Desátým rokem pracuje jako externí pedagog sportovních, tanečních kroužků i kroužku aerobiku v DDM v Karlových Varech. Proto i zde založila taneční kroužek pro žáky I. stupně. Starším žákům se věnuje v areálu Fitness Balance v Bellušově ulici.

 

06

 

Mgr. Blanka KOŠÁKOVÁ vystudovala na Palackého univerzitě v Olomouci obor německý jazyk, křesťanská výchova pro II. stupeň. Poté strávila půl roku na stáži v programu Comenius v Holandsku jako jazyková asistentka na střední škole Jan Arentszschool v Alkmaaru.Má sedmiletou pedagogickou praxi na základních školách v Praze, kde učila německý jazyk, občanskou výchovu a etiku. Na zdejší škole učí na II. stupni německý jazyk a občanskou výchovu. Ve volném čase se věnuje korekturám odborných časopisů. Mezi další její zájmy patří cestování, ráda plave a lyžuje.

Aktualizováno ( středa 12. října 2016, 12:48 )
Aktuálně
Zakázka pro nové učebny

Naše škola plánuje vypsat zakázku na nákup vybavení a rekonstrukci učeben související s realizací projektu realizovaného v rámci OP PPR výzva č. 20 a to v následujících oblastech:

Vyzvedávání výrobků
VYZVEDÁVÁNÍ VÝROBKŮ v keramické dílně:
v keramické dílně
 
Úterý –  26. 6. 2018                       14.00  -  17.00 
 
Středa - 20. 6. a 27. 6. 2018         14.00  -  20.00
 
Čtvrtek - 21. 6. a 28. 6. 2018       14.00  -  17.00
Akademie 2018

 

Prázdninový kurz pro cizince
Prázdninový kurz pro děti cizince
Rozřazení žáků do 6. ročníků

Vážení rodiče,

pro příští školní rok otvíráme pět 6. ročníků. Jejich zaměření si přečtěte v následujícím odkaze:

Zaměření tříd  

Přihlášku obdržíte ve škole    

 

 

 

On-line
Hosté: 75
Jsme držiteli
odpovud
Může pomoci
treti-rodic