header image
Home arrow Výchova a kariera arrow Výchovné a karierové poradenství arrow Novinky v přijímacím řízení na SŠ
Novinky v přijímacím řízení na SŠ Tisk E-mail
Autor: Jarmila Smejkalová   

Pokusné ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016

 

Ověřování je určeno pro uchazeče, kteří podávají ve ško!ním roce 2015/2016 přihlášku ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení do prvního ročníku oborů vzdělání kategorie: "K" (gymnázium), "M" (maturitní obory SOŠ), "L" (učební obory s maturitou), včetně uchazečů o studium na víceletých gymnáziích v prvním kole přijímacího řízení.

Ověřování se netýká přijímacího řízení v oborech vzdělání s talentovou zkouškou a do jiné než denní formy vzdělávání.

Ověřování je pro střední školy dobrovolné a koná se ve středních školách, které se přihlásí k ověřování do 15. října 2015. Seznamy přihlášených škol budou zveřejněny po 30. říjnu 2015.

V ověřování bude využito testů z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu prvním základní vzdělávání.

Testy se konají formou písemného testu, zkouška z ČjL trvá 60 minut, zkouška z Ma trvá také 60 minut.

Zkoušky se uskuteční v jednom řádném termínu:

čtyřleté studium 15. 4. 2016

šestileté a osmileté studium 18. 4. 2016

Náhradní termín 13. 5. 2016

Přijímací řízení může i nadále obsahovat další zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem školy.

Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o úpravě podmínek přijímací zkoušky konané formou testů podle vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, SPC), které uchazeč doloží k přihlášce.

Testy jsou vyhodnocovány Centrem (Cermat) v anonymizované podobě.

Ředitel střední školy může stanovit hranici úspěšnosti každého testu pro přijímací řízení, s přihlédnutím k doporučené hranici úspěšnosti zkoušky konané formou testu stanovené Centrem.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů včetně údajů o dosažené úspěšnosti v jednotlivých testech a podílu výsledků testů na celkovém hodnocení nejdříve 22. dubna.

Aktualizováno ( pondělí 07. prosince 2015, 09:13 )
Aktuálně
Dráček předškoláček

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.

Od 21. 2. 2018 bude pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče opět probíhat 5 setkání s vyučujícími a pro rodiče 5 přednášek na téma školní zralost .

 

Den otevřených dveří 21.3 2018
Soutěž o návrh webových stránek

 FZŠ Brdičkova vyhlašuje soutěž o Nejlepší grafický návrh webových stránek školy

Kurzy a kroužky 2017/2018

Vážení rodiče,

v letošním školním roce jsou u nás ve škole otevřeny tyto kroužky

Organizace školního roku 2017/18

Vážení rodiče a milí žáci,

zde najdete základní informace o organizaci nového školního roku 2017/2018.

Organizace školního roku 2017/18

On-line
Hosté: 106
Jsme držiteli
odpovud
Může pomoci
treti-rodic