header image
Home arrow Výchova a kariera arrow Výchovné a karierové poradenství arrow Novinky v přijímacím řízení na SŠ
Novinky v přijímacím řízení na SŠ Tisk E-mail
Autor: Jarmila Smejkalová   

Pokusné ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016

 

Ověřování je určeno pro uchazeče, kteří podávají ve ško!ním roce 2015/2016 přihlášku ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení do prvního ročníku oborů vzdělání kategorie: "K" (gymnázium), "M" (maturitní obory SOŠ), "L" (učební obory s maturitou), včetně uchazečů o studium na víceletých gymnáziích v prvním kole přijímacího řízení.

Ověřování se netýká přijímacího řízení v oborech vzdělání s talentovou zkouškou a do jiné než denní formy vzdělávání.

Ověřování je pro střední školy dobrovolné a koná se ve středních školách, které se přihlásí k ověřování do 15. října 2015. Seznamy přihlášených škol budou zveřejněny po 30. říjnu 2015.

V ověřování bude využito testů z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu prvním základní vzdělávání.

Testy se konají formou písemného testu, zkouška z ČjL trvá 60 minut, zkouška z Ma trvá také 60 minut.

Zkoušky se uskuteční v jednom řádném termínu:

čtyřleté studium 15. 4. 2016

šestileté a osmileté studium 18. 4. 2016

Náhradní termín 13. 5. 2016

Přijímací řízení může i nadále obsahovat další zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem školy.

Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o úpravě podmínek přijímací zkoušky konané formou testů podle vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, SPC), které uchazeč doloží k přihlášce.

Testy jsou vyhodnocovány Centrem (Cermat) v anonymizované podobě.

Ředitel střední školy může stanovit hranici úspěšnosti každého testu pro přijímací řízení, s přihlédnutím k doporučené hranici úspěšnosti zkoušky konané formou testu stanovené Centrem.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů včetně údajů o dosažené úspěšnosti v jednotlivých testech a podílu výsledků testů na celkovém hodnocení nejdříve 22. dubna.

Aktualizováno ( pondělí 07. prosince 2015, 09:13 )
Aktuálně
Kolobuřt 2018
Poznávací výlet do Terezína
Poznávací výlet do Terezína
Škola v přírodě - Poslův Mlýn

Dorazili jsme v pořádku. Počasí nám přeje.

Zdravíme všechny 

Třída 5. C a 5. E 

Rozřazení žáků do 6.ročníků 2018/2019
Průkaz ISIC

Vážení rodiče,

od příštího školního roku bude škola postupně zřizovat průkazy ISIC pro žáky naší školy. Děti budou kartu používat místo čipů v jídelně a časem možná ke vstupu do školy a evidenci docházky žáků.Průkaz obsahuje fotografii dítěte a je tedy použitelný i v případě, že je třeba prokázat věk dítěte (např. v MHD).

Další využití je velmi široké: jednak pro levnější vstupy do kulturních zařízení, slevy na nákupy...... Bližší info na  ISIC.

On-line
Hosté: 93
Jsme držiteli
odpovud
Může pomoci
treti-rodic