header image
Home arrow Granty arrow Granty a projekty arrow Projekt Šance pro všechny
Projekt Šance pro všechny Tisk E-mail
Autor: Administrator   

Projekt „Šance pro všechny"


Zaměření projektu:
Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) prostřednictvím psychologických, speciálně pedagog. a asistenčních služeb, které svou metodikou a systematičností umožňují vytvářet inkluzivní prostředí. Předpokladem je vytvořit podmínky pro vznik podpůrného centra inkluze ve Fakultní základní škole při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878, prostřednictvím kterého se bude realizovat metodická podpora pedagogů školy, která podpoří rovný přístup ve vzdělávání. Toto centrum bude dále prezentováno jako model rozšíření poradenských služeb pro možné spolupracující školy v projektu. Prostřednictvím centra pedagogové rozvinou kompetence pro vedení inkluzivní doplňkové výuky a dále rozvinou kompetence pro efektivnější zpracování individuálních vzdělávacích programů a pro kvalitnější práci s žáky se SVP dle jednotlivých typů znevýhodnění obecně. Ve spolupráci s odborníky podpůrného centra zpracují konkrétní případové studie a individuální vzdělávací plány pro žáky se SVP. Připraví další aktivity vedoucí k integraci žáků se SVP, včetně vlastních výukových materiálů a podkladů pro doplňkové a doučovací výukové skupiny prostřednictvím spolupráce s odborníky.

Klíčové aktivity projektu:
Od začátku realizace projektu probíhají tyto klíčové aktivity projektu:
- Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v rámci dalšího vzdělávání
- Rozšíření služeb školního poradenského pracoviště
- Doplňkové výukové aktivity/skupiny zaměřené na rozvoj žáků se SVP
- Koordinace aktivit projektu

Popis cílových skupin:
Mezi osoby cílových skupin projektu patří žáci se SVP (150) a pedagogové (51)


Doba trvání a místo realizace:
Realizace projektu probíhá od 1. 5. 2014 do 30. 6. 2015, a to v budově Fakultní základní školy při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878.

 

http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPA%20loga/OPPA.JPG

 


 

end_();
Aktualizováno ( pondělí 16. října 2017, 13:31 )
Aktuálně
Dráček předškoláček

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.

Od 21. 2. 2018 bude pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče opět probíhat 5 setkání s vyučujícími a pro rodiče 5 přednášek na téma školní zralost .

 

Den otevřených dveří 21.3 2018
Soutěž o návrh webových stránek

 FZŠ Brdičkova vyhlašuje soutěž o Nejlepší grafický návrh webových stránek školy

Kurzy a kroužky 2017/2018

Vážení rodiče,

v letošním školním roce jsou u nás ve škole otevřeny tyto kroužky

Organizace školního roku 2017/18

Vážení rodiče a milí žáci,

zde najdete základní informace o organizaci nového školního roku 2017/2018.

Organizace školního roku 2017/18

On-line
Hosté: 118
Jsme držiteli
odpovud
Může pomoci
treti-rodic