header image
Home arrow Granty arrow Granty a projekty arrow Projekt Šance pro všechny
Projekt Šance pro všechny Tisk E-mail
Autor: Administrator   

Projekt „Šance pro všechny"


Zaměření projektu:
Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) prostřednictvím psychologických, speciálně pedagog. a asistenčních služeb, které svou metodikou a systematičností umožňují vytvářet inkluzivní prostředí. Předpokladem je vytvořit podmínky pro vznik podpůrného centra inkluze ve Fakultní základní škole při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878, prostřednictvím kterého se bude realizovat metodická podpora pedagogů školy, která podpoří rovný přístup ve vzdělávání. Toto centrum bude dále prezentováno jako model rozšíření poradenských služeb pro možné spolupracující školy v projektu. Prostřednictvím centra pedagogové rozvinou kompetence pro vedení inkluzivní doplňkové výuky a dále rozvinou kompetence pro efektivnější zpracování individuálních vzdělávacích programů a pro kvalitnější práci s žáky se SVP dle jednotlivých typů znevýhodnění obecně. Ve spolupráci s odborníky podpůrného centra zpracují konkrétní případové studie a individuální vzdělávací plány pro žáky se SVP. Připraví další aktivity vedoucí k integraci žáků se SVP, včetně vlastních výukových materiálů a podkladů pro doplňkové a doučovací výukové skupiny prostřednictvím spolupráce s odborníky.

Klíčové aktivity projektu:
Od začátku realizace projektu probíhají tyto klíčové aktivity projektu:
- Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v rámci dalšího vzdělávání
- Rozšíření služeb školního poradenského pracoviště
- Doplňkové výukové aktivity/skupiny zaměřené na rozvoj žáků se SVP
- Koordinace aktivit projektu

Popis cílových skupin:
Mezi osoby cílových skupin projektu patří žáci se SVP (150) a pedagogové (51)


Doba trvání a místo realizace:
Realizace projektu probíhá od 1. 5. 2014 do 30. 6. 2015, a to v budově Fakultní základní školy při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878.

 

http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPA%20loga/OPPA.JPG

 


 

end_();
Aktualizováno ( pondělí 16. října 2017, 13:31 )
Aktuálně
Kolobuřt 2018
Poznávací výlet do Terezína
Poznávací výlet do Terezína
Škola v přírodě - Poslův Mlýn

Dorazili jsme v pořádku. Počasí nám přeje.

Zdravíme všechny 

Třída 5. C a 5. E 

Rozřazení žáků do 6.ročníků 2018/2019
Průkaz ISIC

Vážení rodiče,

od příštího školního roku bude škola postupně zřizovat průkazy ISIC pro žáky naší školy. Děti budou kartu používat místo čipů v jídelně a časem možná ke vstupu do školy a evidenci docházky žáků.Průkaz obsahuje fotografii dítěte a je tedy použitelný i v případě, že je třeba prokázat věk dítěte (např. v MHD).

Další využití je velmi široké: jednak pro levnější vstupy do kulturních zařízení, slevy na nákupy...... Bližší info na  ISIC.

On-line
Hosté: 82
Jsme držiteli
odpovud
Může pomoci
treti-rodic