header image
Home arrow Družina arrow Informace
Informace
Provoz školní družiny Tisk E-mail
Autor: Kamila Hubalovská   


Aktualizováno ( čtvrtek 31. května 2018, 09:06 )
Celý článek..
Umístění oddělení ŠD Tisk E-mail
Autor: Kamila Hubalovská   

Rozdělení tříd do oddělení od 3. 4. 2018

Vzhledem k personálním změnám ve školní družině, budou žáci 1.A od 3. 4. 2018 přeřazeni do 2.,3. a 8. oddělení. Z organizačních důvodů se může stát, že půjdou tyto děti některé dny na oběd až po 5. hodině. Pokud budou rodiče potřebovat, aby dítě odcházelo naobědvané dříve, stačí napsat zvláštní lístek – dítě odchází po vyučování, a žák pak odchází na oběd s třídní učitelkou.


 

 

Aktualizováno ( pátek 13. dubna 2018, 12:46 )
Celý článek..
Náplň práce školní družiny Tisk E-mail
Autor: Milada Chrudimská   
  • Zájmové vzdělávání formou zájmových, spontánních a odpočinkových akcí.
  • Rozvíjíme u dětí estetické cítění a tvořivost.
  • Vedeme žáky k slušnému chování a k ochraně životního prostředí.
  • Snažíme se naučit děti umět trávit volný čas.
  • Naším cílem je prohlubovat základy ke klíčovým kompetencím - komunikativním, sociálním, občanským a pracovním.
Aktualizováno ( pondělí 31. srpna 2015, 10:04 )
Režim dne v družině Tisk E-mail
Autor: Milada Chrudimská   
6.30 -  7.45

Ranní družina, individuální činnost, společenské hry, čtení časopisů.

7.35 -  7.40

Úklid pomůcek a herny.

7.40 -  7.45

Odchod do tříd  a příprava na vyučování.

11.40 - 13.00

Přechod žáků na oběd - hygiena, společné stolování v jídelně školy

12.30 - 14.00

Odchod části žáků ze školní družiny- po tuto dobu dochází žákovská služba do jednotlivých oddělení a vyzvedává děti rodičům, kteří předloží u vchodových dveří kartičku se jménem dítěte.

12.30 - 13.30

Odpočinková činnost - klidná, pohybově nenáročná.

13.30-  14.30

Zájmová činnost - cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování individuálních potřeb, zájmů a schopností dětí (výtvarná č., rukodělná č., společenská č., hudební č.,)

14.30 - 15.30

Rekreační činnost - vydatná na pohybovou aktivitu hlavně při pobytu venku, může mít podobu i tělovýchovnou.

15.30 - 15.45

Hygiena, svačina - žáci jsou vedeni k samostatnosti v péči o vlastní osobu a osobní majetek.

15.45 - 16.10

Individuální činnost, četba, didaktické hry, případně pomoc při plnění úkolů uložených tř. učitelkou.

16.10 - 17.30

Žáci jsou sloučeni do 2 oddělení - individuální činnost, společenské hry.

15.30 - 17.30

Odchod žáků ze školní družiny - po tuto dobu jsou děti průběžně vydávány rodičům nebo odchází samostatně podle rozpisu na zápisovém lístku.

17.00 - 17.30

Po tuto dobu si rodiče vyzvedávají děti osobně přímo na pavilonu A - 1. patro.

Aktualizováno ( středa 06. září 2017, 08:31 )
Řád školní družiny Tisk E-mail
Autor: Milada Chrudimská   
1.  Školní družina je umístěna na pavilonu A, 1. patro. 

2.  Do ranní družiny  přichází žáci od 6.30 - 7.30 hod. 

3.  Odpolední školní družina začíná v 11.40, končí v 17.30 hod. 

4.  Děti po vyučování předává třídní učitelka osobně vychovatelce  se seznamem chybějících žáků.

     Děti, které navštěvují kurzy,  přebírají ve 14 hod osobně vedoucí kurzů. 

     Ti rovněž žáky přivedou  zpět do oddělení. Pokud není z provozních důvodů možné děti  přebírat osobně, dochází  žáci na kurz samostatně.       

5.  Žáky z oddělení přivádí žákovská služba v době od 12.30 - 14.00  k hlavnímu vchodu, pak od 15.30 - 17.00 hod.  Od 17.00 hod. si dítě vyzvedává rodič  osobně na pavilonu A - 1. patro. 

6.  Děti jsou vyzvedávány rodiči nebo osobou, která je zplnomocněna kartičkou s razítkem školy. 

7.  Děti jsou  pravidelně poučovány o bezpečném chování při hrách ve třídě  i venku. 

8.  V době pobytu ve školní družině dbají vychovatelky na pitný režim žáků. 

9.  Žáci mají vhodné oblečení na odpolední vycházky. 

10. Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do 17.30 hod.  a nelze  je kontaktovat, napíše  vychovatelka na hlavní vchodové dveře adresu, na které se    dítě nachází.    

11. Zvláštní  odchod (rozdíl proti zápisnímu lístku) jsou rodiče povinni písemně oznámit  na samostatném lístku. Ten dítě předá osobně  své     vychovatelce. Bez tohoto  lístku  nelze  žáka  uvolnit. 

12. Poplatek za školní družinu se platí  podle určeného termínu. Pokud žák nenavštěvuje školní družinu celý měsíc,  jsou  peníze za toto období vráceny.  

13. Pokud není školní družina  během prázdnin v provozu, jsou rodiče vždy včas písemně  informováni. 

14. Dítě je přihlášeno do školní družiny  na základě  řádně  vyplněného a podepsaného zápisního lístku,  který  žák odevzdá 1. školní den své vychovatelce   Zápisní lístek se  vyplňuje  nově každý  školní rok.  Odhlášení žáka  jsou povinni rodiče oznámit písemně s uvedením datumu  ukončení docházky.     

15. Pokud dítě soustavně  porušuje kázeň nebo ohrožuje  zdraví a bezpečnost ostatních, může ředitel školy rozhodnout o vyloučení žáka  ze školní družiny.


 

 


 

 

Aktualizováno ( středa 06. září 2017, 08:36 )
Aktuálně
Zakázka pro nové učebny

Naše škola plánuje vypsat zakázku na nákup vybavení a rekonstrukci učeben související s realizací projektu realizovaného v rámci OP PPR výzva č. 20 a to v následujících oblastech:

Vyzvedávání výrobků
VYZVEDÁVÁNÍ VÝROBKŮ v keramické dílně:
v keramické dílně
 
Úterý –  26. 6. 2018                       14.00  -  17.00 
 
Středa - 20. 6. a 27. 6. 2018         14.00  -  20.00
 
Čtvrtek - 21. 6. a 28. 6. 2018       14.00  -  17.00
Akademie 2018

 

Prázdninový kurz pro cizince
Prázdninový kurz pro děti cizince
Rozřazení žáků do 6. ročníků

Vážení rodiče,

pro příští školní rok otvíráme pět 6. ročníků. Jejich zaměření si přečtěte v následujícím odkaze:

Zaměření tříd  

Přihlášku obdržíte ve škole    

 

 

 

On-line
Hosté: 96
Jsme držiteli
odpovud
Může pomoci
treti-rodic